LOP Beuningen Druten en Wychen
You can use this form to send a reaction or comment about this project.

Email *


Question / Comment *


Submit

LOP Beuningen Druten en Wychen

De Gemeenten Beuningen, Druten en Wijchen hebben besloten gezamenlijk een landschapsontwikkelingsplan (LOP) op te stellen. DLV Groen & Ruimte is in samenwerking met Brons + partners landschapsarchitecten gevraagd dit LOP op te stellen.

Het landschapsontwikkelingsplan voor de gemeenten Beuningen, Druten en Wijchen heeft als titel meegekregen ‘Landschap in Beweging’. Het landschapsontwikkelingsplan speelt dan ook in op tal van nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied.
Het biedt een duidelijk kader bij nieuwe ontwikkelingen in de vorm van ondermeer een landschapstoets. Nieuwe ontwikkelingen worden aangegrepen om het landschap te versterken en de bestaande structuren te verduidelijken.

Het landschapsontwikkelingsplan stelt de identiteit van en samenhang tussen de landschapstypen centraal. Behoud en versterking van het landschapstype staat centraal, waardoor verschillen tussen landschapstypen meer beleefbaar worden.

Het landschapsontwikkelingsplan staat voor een vitaal landelijk gebied, waarbij ruimte wordt geboden aan (nieuwe vormen) van gebruik en daarbij kansen voor landschapsontwikkeling worden aangegrepen.


Project number: 655

Client: Gemeenten Beuningen, Druten en Wijchen

Product: Landschapsontwikkelingsplan

Year: 2006-2007


Brons + Partners Landscape architects - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg The Netherlands - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2023