Elisabeth Plantsoen
You can use this form to send a reaction or comment about this project.

Email *


Question / Comment *


Submit

Elisabeth Plantsoen

De Stichting Elisabeth Weeshuis heeft in de wijk Parijsch te Culemborg de openbare ruimte bij het woon-zorg complex BonVie ontwikkeld. Aan Brons en partners is gevraagd het ontwerp te maken voor het nieuwe park en hun visie te geven op de inrichting van de openbare ruimte rond de gebouwen in relatie met het aangrenzende park. Het park is voor iedereen toegankelijk en bedoeld als verblijfs- en ontmoetingsruimte voor jong en oud.

Om het bijzondere karakter en de centrale ligging van het park in de wijk te benadrukken is gekozen voor een sterke relatie met het water. Er is een indeling gemaakt in drie sferen; een natuurpark met natuurvriendelijke oevers, een steiger en diverse Berken. Een parkeiland met een talud, diverse siertuinen, een volière en speel- en bewegingstoestellen voor jong en oud. En als derde sfeer een dierenpark met een hoogstamboomgaard. Een rolstoelvriendelijk pad en twee bruggen verbinden de drie ‘eilanden’ met elkaar. Hagen zorgen voor een herkenbare begrenzing en een goede afscherming naar het water.

In 2010 is het park aangelegd onder toezicht van brons en partners. De beplanting binnen de hagen is samen met de bewoners uit de omgeving aangeplant. Zij zullen ook een deel van het beheer op zich nemen. Voor het duurzaam onderhoud van het park is een beheerplan opgesteld. Op vrijdag 18 juni is het park feestelijk geopend en officieel in gebruik genomen.


Project number: 725

Location: Culemborg

Client: Stichting Elisabeth Weeshuis

Product: Ontwerp

Year: 2007-2010


Brons + Partners Landscape architects - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg The Netherlands - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2023