Beeldkwaliteitplan Neerijnen
You can use this form to send a reaction or comment about this project.

Email *


Question / Comment *


Submit

Beeldkwaliteitplan Neerijnen

Ook heeft het bureau veel affiniteit met beeldkwaliteitplannen voor het buitengebied voor clusters van gemeenten of individuele gemeenten. Daarnaast is het bureau actief bij inpassingsopgaven van nieuwe bebouwing in landschappelijk waardevolle gebieden (project inpassing nieuw wonen aan de dijk, gemeente Neerijnen, 2004).

In het kader van de nota ‘ Ruimte voor Ruimte’ heeft Brons en Partners voor de dorpen van de gemeente Neerijnen beeldkwaliteitplannen opgesteld. Op basis van ruimtelijke, landschappelijke en architectonische kenmerken is een visie en gewenst structuurbeeld opgesteld.


Project number: 612

Client: van Steennis bv / gemeente Neerijnen

Product: Beeldkwaliteitplan

Year: 2003-2004


Brons + Partners Landscape architects - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg The Netherlands - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2022