Beeldkwaliteitplan Buitengebied Soest
You can use this form to send a reaction or comment about this project.

Email *


Question / Comment *


Submit

Beeldkwaliteitplan Buitengebied Soest

Het beeldkwaliteitplan Buitengebied Soest geeft richtlijnen voor de welstandstoetsing van bouwaanvragen in het buitengebied. Het beeldkwaliteitplan vormt een uitwerking van 1 van de 18 deelgebieden van de welstandsnota van Soest. Dit buitengebied wordt beschouwd als een gebied met een hoge beeldkwaliteit en een bijzondere aandacht voor welstand. Bijzonder is de afwisseling en relatieve gaafheid van de verschillende deelgebieden.

Beeldkwaliteit staat niet op zich. De richtlijnen zoals opgenomen in een beeldkwaliteitplan dienen in relatie met andere gemeentelijke beleidsplannen te worden bezien. Functieveranderingen en bouwaanvragen in het buitengebied zullen in de toekomst getoetst worden aan het bestemmingsplan buitengebied en de welstandsnota. Het beeldkwaliteitplan wordt als verlengstuk van de welstandsnota beschouwd. Beeldkwaliteit geeft aan welke kwaliteiten bepalend zijn voor de identiteit van een gebied. De beeldkwaliteit vormt als het ware het geheugen van het landschap. Een beeldkwaliteitplan verhaalt over bouwstijlen en lokale gebruiken van bijvoorbeeld kleur, maatvoering en materiaalgebruik en zegt iets over de wijze waarop veranderingen in het landschap plaats kunnen vinden.

Doel van dit beeldkwaliteitplan is het ontwikkelen van een herkenbaar en duurzaam landschap met een realistische strategie naar de toekomst toe. De visie is gebaseerd op de verschillende ruimtelijke kwaliteiten van de deelgebieden, met contrasten tussen de beeldtaal van het stedelijk en het landelijk gebied.


Project number: 608

Client: Gemeente Soest

Product: Beeldkwaliteitplan

Year: 2003-2004


Brons + Partners Landscape architects - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg The Netherlands - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2024