Beeldkwaliteitplan Buitengebied Haaren
You can use this form to send a reaction or comment about this project.

Email *


Question / Comment *


Submit

Beeldkwaliteitplan Buitengebied Haaren

In samenwerking met Amer adviseurs bv is voor de gemeente Haaren een beeldkwaliteitplan opgesteld voor het buitengebied van deze gemeente. Een richtinggevend en inspirerend kader voor beeldkwaliteit bij ingrepen in het buitengebied.

De bestaande karakteristieken en waarden van zowel landschap, bebouwing, erven en de onderlinge interactie zijn beeldend uiteengezet en op basis daarvan is een aansprekende visie neergelegd op de gewenste beeldkwaliteiten.

Deze visie dient als richtinggevend kader bij nieuwe ontwikkelingen en fungeert daarmee ook als bouwsteen voor het welstandsbeleid. Daarnaast biedt het beeldkwaliteitplan inspiratie bij ruimtelijke ingrepen.


Project number: 518

Client: Gemeente Haaren

Product: Beeldkwaliteitplan

Year: 2002


Brons + Partners Landscape architects - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg The Netherlands - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2023