Beeldkwaliteitplan Breukelen - Loenen
You can use this form to send a reaction or comment about this project.

Email *


Question / Comment *


Submit

Beeldkwaliteitplan Breukelen - Loenen

Als vervolg op het landschapsontwikkelingsplan is voor de gemeenten Loenen en Breukelen een beeldkwaliteitplan voor het buitengebied opgesteld. Met dit plan streven de gemeenten naar bewustwording en behoud en ontwikkeling van de karakteristieke beeldkwaliteiten.

Het plan omvat bijvoorbeeld richtlijnen voor behoud van zichtlijnen en inpassing van nieuwe ontwikkelingen op de erven binnen de karakteristieke structuur van de lintbebouwing.

Langs de Vechtoevers is een samenspel van diverse maatregelen gewenst om de beeldkwaliteit in het noordelijk deel meer aan te laten sluiten bij het zuidelijke deel. Richtlijnen zijn voorgesteld, zoals het behouden en creëren van uitzichten op de Vecht, een goed beheer van wegbeplantingen en de oevers, regulering van tuinen, schuttingen en hagen bij woonboten, het aanvullen van agrarische erven met kavelgrensbeplanting en boomgaarden en het oprichten van enkele nieuwe landgoederen.

Aanleiding voor het opstellen van het beeldkwaliteitplan (BKP) is de opstelling van het landschapsontwikkelingsplan (kortweg LOP) voor de gemeenten Loenen en Breukelen. Bij de opstelling van het LOP is aangegeven dat een gelijktijdige opstelling van een BKP tot twee plannen leidt, die complementair zijn aan elkaar. Daarnaast is ook de voorgenomen opstelling van het bestemmingsplan Landelijk gebied West van de gemeente Breukelen een aanleiding om het BKP nu op te stellen. Conclusies van het BKP kunnen dan als uitgangspunt dienen voor het nieuwe bestemmingsplan. Het BKP is opgesteld door Brons + partners landschapsarchitecten.


Project number: 701

Client: Gemeente Breukelen, gemeente Loenen

Product: Beeldkwaliteitplan

Year: 2006-2008


Brons + Partners Landscape architects - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg The Netherlands - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2023