Beeldkwaliteit geluidsschermen N207-ZWR
You can use this form to send a reaction or comment about this project.

Email *


Question / Comment *


Submit

Beeldkwaliteit geluidsschermen N207-ZWR

Op verzoek van Project N207-ZWR van de provincie Zuid-Holland heeft Brons en partners een notitie opgesteld met betrekking tot de beeldkwaliteit van geluidsschermen langs de N207-ZWR. Hiertoe is samengewerkt met IPV-Delft.

De notitie gaat in op die beeldkwaliteit, bezien in de landschappelijke context van de locaties waar ze moeten komen en dient als leidraad voor de verder vormgeving van de geluidschermen.


Project number: 814

Client: Provincie Zuid-Holland, directie Ruimte en Mobilit

Product: Notitie Beeldkwaliteit

Year: 2008


Brons + Partners Landscape architects - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg The Netherlands - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2023