Structuurvisie kustplaats Camperduin
U kunt dit formulier gebruiken om een reactie of opmerking over dit project te versturen.

Email *


Vraag / opmerking *


Verzenden

Structuurvisie kustplaats Camperduin

In opdracht van de gemeente Bergen stelt Brons + partners een Structuurvisie op voor de omgeving van Camperduin in de kustgemeente Bergen. Dit project komt voort uit de nationale aanwijzing van de Hondsbossche en Pettemer zeewering als zwakke schakel in de kustverdediging.

Ter versterking van de zeewering wordt vanuit het project Kust op Kracht buitendijks circa 200m breed strand en duin worden opgeworpen. De gemeente heeft behoefte aan een visie op het toekomstig gebruik van deze nieuwe stranden en duinen in relatie tot het buurtschap Camperduin. Ook de ruimtelijke kwaliteit van Camperduin dient met deze visie en de benoeming van een aantal ruimtelijke bouwstenen een impuls te krijgen.

Brons + partners stelt deze visie op op basis van de identiteit van Camperduin, de wensen vanuit de omgeving en de unieke landschappelijke ligging tussen de polders en de duinen. De visie gaat zowel in op toekomstige recreatieve functies als de gewenste ruimtelijke kwaliteit, passend bij Camperduin.

Begin maart 2014 heeft Brons + partners een werkconferentie verzorgd voor alle ondernemers en belanghebbende organisaties uit de omgeving. Tevens is in dit overleg de afstemming met het plan van de aannemer boven tafel gekomen.

In het najaar van 2014 lag de Structuurvisie ter visie. Momenteel wordt de vaststelling van de visie voorbereid. Daarna zal de uitvoering van de visie ter hand worden genomen.


Project nummer: 1220

Locatie: Kust Noord-Holland

Opdrachtgever: gemeente Bergen

Product: Structuurvisie

Jaar van planvorming: 2012-2014


Brons + Partners Landschapsarchitecten bv - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2023